MENÜLER

Kongre Takvimi

Bildiri özeti gönderilmesi için son gün.

27 Mart 2019

 

Bildiri özetinin kabulü ile ilgili olumlu/olumsuz kararın bildirilmesi.

30 Nisan 2019

 

Bildiri tam metninin gönderilmesi için son gün.

19 Haziran 2019

 

Bildiri tam metninin uygunluğu ile ilgili olumlu/olumsuz kararın bildirilmesi.

31 Temmuz 2019


Hakemlerce önerilen düzeltmeleri yapılmış bildiri tam metninin gönderilmesi için son gün.

28 Ağustos 2019