MENÜLER

Kongre Konuları

GÜVENLİK

 

Altyapı   
Hızın sınırlanması ve denetimi   
Yasal düzenlemeler    
Trafik yönetimi 
Eğitim  

 

AMAÇ VE HEDEFLER

 

İnsan ve toplum mutluluğu              
Ekonomik ve toplumsal kalkınma                
Engelli ve tüm hareket kısıtlı bireylere destek
Kazaların azaltılması       
Doğa ve çevrenin korunması      

 

İLKELER 

 

Planlı gelişme             
Sürdürülebilirlik 
Erişebilirlik              
Bütüncül değerlendirme          
Ulaştırma-Arazi kullanımı etkileşimi        
Sosyal ve ekonomik çevre ile uyum

 

POLİTİKA ARAÇLARI 

 

Yasal altyapı      
Yatırımlar
Halkın kararlara katılımı  
Karar süreçleri
Sistem yönetimi
Talep yönetimi      
Akıllı ulaştırma sistemleri  

 

İSTANBUL VE DİĞER BÜYÜK KENTLERDE ULAŞTIRMA DENEYİMLERİ 

 

Planlı gelişme     
Sistem bütünlüğü içinde yönetim yeteneği     
Yatırım kararları  
Yatırım ve işletme kararı süreçleri

 

GÜNÜMÜZDE ÖNE ÇIKAN KONULAR 

 

Yaya ulaşım hakkı, bu hakkın kullanımı için gerekli yatırım ve düzenlemeler
Bisiklet kullanımı    
Engelli ve hareket kısıtlı yolculara kolaylıklar       
Akıllı ulaştırma sistemleri