Bildiri Çağrısı

• 13. Ulaştırma Kongresi’ne sunulacak bildirilerin daha önce yayınlanmamış, özgün çalışmalar olması gerekmektedir.

• Bildiri sunmak isteyenlerin en az 200 en fazla 300 sözcükten oluşan özetinin en geç 27 Mart 2019 tarihine kadar kongre sekreterliğine iletilmesi gerekmektedir.

• Bildiri özetleri ve tam metinleri, hakem değerlendirmesinin ardından kongrede sunulma konusunda karar vermeleri için, Bilim Kurulu’na önerilecektir.

• Bilim Kurulu'nca kabul edilen ve sunulmalarına karar verilen bildiriler, "Bildiri Kitabı" içinde yer alacaktır.