Davet

Değerli Katılımcılar,

İnşaat Mühendisler Odası adına, Erzurum ve İstanbul Şubeleri tarafından 10-11-12 Ekim 2019 tarihleri arasında Erzurum ev sahipliğinde düzenlenecek olan 13. Ulaştırma Kongresi'ne davet etmekten kıvanç duymaktayız.

Saygılarımızla;

Düzenleme Kurulu

Kongre Konuları

GÜVENLİK

 

Altyapı   
Hızın sınırlanması ve denetimi   
Yasal düzenlemeler    
Trafik yönetimi 
Eğitim  

 

AMAÇ VE HEDEFLER

 

İnsan ve toplum mutluluğu              
Ekonomik ve toplumsal kalkınma                
Engelli ve tüm hareket kısıtlı bireylere destek
Kazaların azaltılması       
Doğa ve çevrenin korunması      

 

İLKELER 

 

Planlı gelişme             
Sürdürülebilirlik 
Erişebilirlik              
Bütüncül değerlendirme          
Ulaştırma-Arazi kullanımı etkileşimi        
Sosyal ve ekonomik çevre ile uyum

 

POLİTİKA ARAÇLARI 

 

Yasal altyapı      
Yatırımlar
Halkın kararlara katılımı  
Karar süreçleri
Sistem yönetimi
Talep yönetimi      
Akıllı ulaştırma sistemleri  

 

İSTANBUL VE DİĞER BÜYÜK KENTLERDE ULAŞTIRMA DENEYİMLERİ 

 

Planlı gelişme     
Sistem bütünlüğü içinde yönetim yeteneği     
Yatırım kararları  
Yatırım ve işletme kararı süreçleri

 

GÜNÜMÜZDE ÖNE ÇIKAN KONULAR 

 

Yaya ulaşım hakkı, bu hakkın kullanımı için gerekli yatırım ve düzenlemeler
Bisiklet kullanımı    
Engelli ve hareket kısıtlı yolculara kolaylıklar       
Akıllı ulaştırma sistemleri  
 

Kongre Takvimi

Bildiri özeti gönderilmesi için son gün.

27 Mart 2019

 

Bildiri özetinin kabulü ile ilgili olumlu/olumsuz kararın bildirilmesi.

30 Nisan 2019

 

Bildiri tam metninin gönderilmesi için son gün.

19 Haziran 2019

 

Bildiri tam metninin uygunluğu ile ilgili olumlu/olumsuz kararın bildirilmesi.

31 Temmuz 2019


Hakemlerce önerilen düzeltmeleri yapılmış bildiri tam metninin gönderilmesi için son gün.

28 Ağustos 2019

Kongrenin Amacı

13. Ulaştırma Kongresi TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul ve Erzurum Şubeleri tarafından 10-11-12 Ekim 2019 tarihleri arasında Erzurum’da gerçekleştirilecektir.  

Geride kalan 12 Ulaştırma Kongresi ülkemizin ulaştırma sorunlarına bilimin ışığında çözüm araştırma anlayışı doğrultusunda ve özellikle akademik çevrelerin artan ilgi ve desteğiyle gelişti. Hem kamu hem de özel kesim uygulamacılarıyla yaşanan verimli bir işbirliğinin son dönemlerde zayıfladığını üzülerek belirtmek durumundayız. Oysa kongre amaç ve ilkeleri içinde uygulamacı kuruluşlarla birliktelik büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle uygulamacılarla ilişkilerimizi canlandırmak için yeni bir çaba içine girmeyi kararlaştırmış bulunuyoruz. Bu çabalarımızın karşılığını bularak olumlu sonuç vermesini diliyoruz.

Kongrelerimizde izlenen öncelikli ilke bilimsellikten ödün vermemektir. Öte yandan dünyadaki ulaştırmaya ilişkin gelişmelerin ve yeniliklerin paylaşılmasını önemsemekteyiz. Bilimin ışığında ülkemizin, İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerimizin ve diğer kentlerimizin ulaştırma etkinlikleri ile ilgili gözlem, sorunların saptanması, çözümlenmesi ve çözümlerin geliştirilmesi kongrelerimizin uğraş alanını oluşturmaktadır. 13. Ulaştırma Kongresi’nde de, doğal olarak, aynı yönde çaba gösterilecektir.  

Son Ulaştırma Kongrelerinde İstanbul dışındaki kentlere açılım yolu benimsenmiştir.  Böylece farklı kent ve bölgelerin özel durumları, sorunları ve çözüm yaklaşımları hakkında görüş ve önerilerin tartışılması sağlanmış olacaktır. Bu bağlamda, 13. Ulaştırma Kongresi’nin ana teması : “Yaşanabilir Kentler İçin Kent-Ulaştırma Birlikteliğinin Uyumlu Gelişimi” olarak belirlenmiştir. İstanbul ve diğer büyük kentlerimizdeki sıkıntılı deneyimlerin diğer kentlerimiz tarafından yaşanması gerekmez. Eğer yaşanmışlıklardan dersler çıkarılırsa, Erzurum ve diğer benzeri kentler ulaştırma ile uyum içinde sağlıklı ve sancısız gelişmeler gerçekleştirebilirler.  

Kongrenin ana teması ile ilgili bildirilerinizi bekliyoruz. Ancak her zaman olduğu gibi, güvenlikten, teknolojiye ve ekonomiye, planlamaya ve politikaya kadar ulaştırmanın tüm konularındaki bildiriler de kongre programında yer alacaktır.

Kongrenin Programı

Program daha sonra ilan edilecektir.

Bildiri Çağrısı

• 13. Ulaştırma Kongresi’ne sunulacak bildirilerin daha önce yayınlanmamış, özgün çalışmalar olması gerekmektedir.

• Bildiri sunmak isteyenlerin en az 200 en fazla 300 sözcükten oluşan özetinin en geç 27 Mart 2019 tarihine kadar kongre sekreterliğine iletilmesi gerekmektedir.

• Bildiri özetleri ve tam metinleri, hakem değerlendirmesinin ardından kongrede sunulma konusunda karar vermeleri için, Bilim Kurulu’na önerilecektir.

• Bilim Kurulu'nca kabul edilen ve sunulmalarına karar verilen bildiriler, "Bildiri Kitabı" içinde yer alacaktır.

Katılım Ücreti

Bildiri sahipleri için: 250 TL (Bildiri Başına)

Katılımcılar için: 300 TL

Öğrenciler için: 75 TL (Lisans / Lisans Üstü)

Ödemeler için İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi IBAN numarası

Hesap Sahibi: İnşaat Mühendisleri Odası

Hesap No: TR280006400000193011173799

İletişim

 

Hasan ÇARIKCI


TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

ERZURUM ŞUBESİ


Lalapaşa Mah. Pelit Meydanı Cad.

Doğu Apt. Kat:3 No: 5-

Yakutiye - Erzurum


Tel: (0442) 234 97 44

Faks: (0442) 234 80 90
http://erzurum.imo.org.tr
imoerzurum@imo.org.tr

Funda KILINÇ SUVAKÇI


TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

İSTANBUL ŞUBESİ


Mumhane Cad. No: 21 Karaköy 34425 İstanbul


Tel: (0212) 293 20 00 (Pbx)
Faks : (0212) 232 09 12
http://istanbul.imo.org.tr
istanbul@imo.org.tr

   
   
ulastirmakongresi@imo.org.tr

 

KONGREMİZDEN HABERLER

13. Ulaştırma Kongresi için hazırlık toplantısı düzenledik.

İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum ve İstanbul Şubeleri olarak 10-11-12 Ekim 2019 tarihinde Erzurum'da gerçekleşeceğimiz Erzurum Şube'de gerçekleşen hazırlık toplantısına; Prof.Dr. Güngör Evren, Prof.Dr. Ergun Gedizlioğlu, Şube Başkanımız Prof.Dr. Ahmet Tortum, İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna, Erzurum Şube Sekreter Üyesi Özgür Bostancı, Erzurum Şube Sayman Üyesi Gökhan Güngörmüş, Erzurum Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ömer F. Özkaya, Doç.Dr. Ilgın Gökaşar, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Atalay, Dr. Öğr. Üyesi M.Yasin Çodur, Dr. Öğr.Üyesi Selim Dündar, Funda Kılınç Suvakçı, Hasan Çarıkcı katıldı.

13. ULAŞTIRMA KONGRESİ ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR.

10-11-12 Ekim 2019 tarihlerinde Erzurum'da yapılacak olan 13. Ulaştırma Kongresi'nin çalışmaları Şubemizde tüm hızıyla devam ediyor.

13. ULAŞTIRMA KONGRESİ ÖN HAZIRLIK TOPLANTISI YAPILDI.

Odamız adına İstanbul ve Erzurum Şubesi tarafından 9-10-11 Ekim 2019 tarihinde Erzurum`da yapılacak olan 13. Ulaştırma Kongresi`nin ön hazırlık toplantısı 16 Kasım tarihinde Şubemizde, Erzurum Şubesiyle video konferans olarak yapıldı.

Gelişmelerden haberdar olmak için bultenimize abone olun.